Symposium: Welke weg kies jij?

7 October 2017 in Lezing

De maatschappij zoals die nu is, biedt mensen talloze keuzemogelijkheden. Vanaf je kindertijd tot en met je pensioen ligt vrijwel niets meer vast. Er wordt van je verwacht dat je je leven zelf vormgeeft, precies zoals jij wilt. Maar wat wil je? Welke keuzes maak jij? Doe je dat met gevoel of met je verstand? Speelt je geloof hierin een rol? 

Ethiek is de kritische bezinning op het juiste handelen en heeft als zodanig te maken met argumenten en verantwoording. Deze middag zal Sigrid Sterckx in haar interactieve inleiding ons de specifieke vragen van de ethiek voorleggen. Op grond waarvan neem je een besluit en kun je dat ook uitleggen aan anderen?

Aansluitend willen de leden van het forum zich samen met de aanwezigen kritisch bezinnen op werk, relaties en maatschappij, met Liesbeth Blomjous (jeugdarts), Jacqueline Kool (Disability Studies) en Anne-Marieke Koot (thuiszorgmedewerkster en theologe). Steeds moet nagedacht worden over wat goed is om te doen. Gaat het dan om regels, om waarden, om het resultaat van je handelen? En wat betekent dat voor je kijk op de maatschappij waarin je leeft? Een middag van bezinning, verdieping, gesprekken, muziek en actie.

Kijk voor het volledige programma hier. Aanmelden kan hier en nog tot en met 30 september voor 10,00 euro, daarna wordt het 17,50 euro.

Bron afbeelding: Dan Gribbin via Unsplash