Symposium: Tragiek en Toewijding

5 October 2017 in Lezing

Vanuit diverse (theologische) invalshoeken zal het thema Tragiek en Toewijding tijdens het symposium worden belicht. Ook zal filosoof/theoloog Chris Doude van Troostwijk worden benoemd als de nieuwe visiting professor Vrijzinnige Theologie aan het Doopsgezind Seminarium.

Doude van Troostwijk, die Erik Borgman opvolgt, zal de komende twee jaar onder de titel Solidaire onwetendheid trachten een filosofische onderbouwing te geven aan vrijzinnigheid in het algemeen en vrijzinnig geloven in het bijzonder.

Tijdens het symposium zullen zowel Doude van Troostwijk als Borgman een lezing verzorgen. Onder meer godsdienstpsychologe Hetty Zock en diverse docenten van het Doopsgezind Seminarium en de VU Amsterdam verzorgen de workshops.

Tragiek en Toewijding

De gedachte die Chris Doude van Troostwijk in zijn lezing zal volgen, is dat vrijzinnigen in hun onophoudelijk zoekende, open houding naar nieuwe verwoordingen toegewijd zijn, maar dat dat nu eenmaal ook tragische kanten heeft. God als de onzegbare, de altijd uit de handen glippende, laat zich niet grijpen. De toewijding is nodig, aan de weg als gelovig mens, maar zeker ook een toegewijd zijn aan elkaar, als een solidariteit met elkaar op deze weg. Bij Erik Borgman ligt het accent vooral op het laatste: de toewijding en solidariteit van de kerk in de wereld: engagement als antwoord op het engagement van God die zich met ons inlaat.

Het Doopsgezind Seminarium, verbonden aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, is het academische opleidingsinstituut van de doopsgezinde geloofsgemeenschap in Nederland. Met de wisselleerstoel Vrijzinnige Theologie wil het seminarium zich bezinnen op de positie en rol van de vrijzinnigheid in een geseculariseerde tijd. Belangrijk onderdeel daarvan is de wisselwerking tussen religie, cultuur en maatschappij.

Vooraf aanmelden is vereist: seminarium@doopsgezind.nl. Meer informatie op www.seminarium.doopsgezind.nl.

Bron afbeelding: Ramon Philippo