Symposium: Spiritualiteit en het kwaad

13 October 2017 in Lezing

De werkgroep Filosofie en Spiritualiteit organiseert vijf keer per academisch jaar een mini-symposium. Op vrijdag 13 oktober vindt een lezingenmiddag plaats met het thema spiritualiteit en het kwaad.

Demonisering van anders denkenden maakt bezinning op goed en kwaad actueel en urgent. Op deze dag wordt verkend wat spiritualiteit, als mogelijkheid tot grensoverschrijdend verbinden en toegespitst op mystiek en zen, aan de dialoog kan bijdragen.

13.45    Noch een, noch twee. Meister Eckhart en Dogen Zenji over eenheid en veelheid – Michel Dijkstra

Hoewel de westerse mysticus Meister Eckhart en zenmeester Dogen elkaar nooit ontmoet hebben, hadden ze wellicht een vruchtbare discussie over de verhouding tussen het ene (God, boeddhanatuur) en het vele (de schepping, de tienduizend dingen) kunnen voeren. In het werk van beide denkers gaan beide polen op een bijzonder manier samen. Deze tegendelen zijn namelijk volledig op elkaar betrokken zonder hun identiteit te verliezen. Ze zijn “noch een, noch twee”.  Wie dit inzicht in het dagelijks leven realiseert, faciliteert met God de hele schepping (Eckhart) of ondersteunt het schitterende samenspel van de tienduizend dingen (Dogen).

Drs. Michel Dijkstra studeerde filosofie, Sanskriet en journalistiek in Groningen. Hij is publicist en docent op het gebied van oosterse filosofie en westerse mystiek.

15.15    Dōgen: Een profeet niet in zijn vaderland geëerd? – Henny van der Veere

De figuur van Dōgen heeft zich bij de constructie van het Zen-boeddhisme in de vijftiger jaren van de vorige eeuw ontwikkeld tot een aantrekkelijk object voor allerlei vergelijkingen en wordt zelfs gezien als wijsgeer. Het is dan interessant om te zien hoe hij in zijn eigen tijd en later onder vuur lag van belangrijke filosofen als Gōhō, Raiyu en Yūkai en in Japan als marginaal figuur werd behandeld. Een intertekstuele benadering van de werken van Dōgen zou een basis kunnen zijn om de discrepantie tussen de uiteenlopende waardering te begrijpen.

Dr H van der Veere studeerde Indologie en Japanologie in Leiden en promoveerde op de ideeën van de Shingon priester Kakuban (1095-1144). Zijn onderzoek richt zich op de organisatie van kennis in modellen die geschikt zijn voor overlevering in Oost-Aziatische culturele frameworks.

16:45    Afronding en voortzetting van de dialoog in het café

Let op: locatie is Sterrewacht, Sterrenwachtlaan 11 

Aanmelding kan via h.w.sneller@hum.leidenuniv.nl

Bron afbeelding: Oscar Keys via Unsplash