Symposium: de verhouding wetenschap en spiritualiteit

25 March 2017 in Lezing

De grote kritiek op het gevestigde wetenschappelijke wereldbeeld is dat men gevangen blijft zitten in wat wordt aangeduid als ‘materialisme’. Veel wetenschappers hebben geen oog voor de ‘geest der dingen’. 

Hebben we volgens Pim van Lommel de Geest van de Tijd mee? Gaat het goed met de belangstelling in wetenschappelijke kringen voor het bewustzijn? Walter van Laack zal ingaan op de vraag of het brein en de hersens wel willen samenwerken met geest en bewustzijn. En dan Steven Laureys: hij doet in België onderzoek naar de effecten van de ‘geest’ van de NDE op het brein. Hoe staat het met zijn onderzoek? En last but not least: Rudolf Smit zal spreken over waarheidsgetrouwe waarnemingen van NDE-ers tijdens hun ervaring. Die waarnemingen duiden op een onafhankelijk opererend bewustzijn.

Sprekers tijdens het symposium‘Tijd van de Geest. De Geest van de Tijd’ zijn:

de Nederlandse cardioloog Pim van Lommel, oprichter van het Netwerk NDE en auteur van de bestseller ‘Eindeloos bewustzijn
de Belgische neuroloog Steven Laureys, hoofd van de coma-science groep te Luik, België
de Duitse sportgeneeskundige Walter van Laack, gespecialiseerd in orthopedische chirurgie en sportgeneeskunde
de NDE-onderzoeker Rudolf Smit, co-auteur van “The Self Does Not Die”

Het symposium wordt gepresenteerd door Rinus van Warven, de voorzitter van het Netwerk NDE.

Praktisch
De organisatie van het symposium is in handen van het Nederlandse Netwerk Nabij-de-Dood-Ervaring (NDE) en haar Belgische zustervereniging Limen. Betaling geldt als aanmelding. U kunt uw betaling overmaken op ons ING-rekeningnummer: NL 44 INGB 0000 19 16 76, t.n.v. Stichting Netwerk NDE, o.v.v. Symposium 25 maart 2017. Betaling graag vóór 20 maart.