Symposium: Nader tot het einde

10 November 2017 in Lezing

Over wat een goede dood is wordt in onze maatschappij heel verschillend gedacht. Kan of mag ik het eind van mijn leven in eigen regie nemen?

En als ik dat doe realiseer ik dan ook voldoende wat mijn keuzes betekenen voor degene om mij heen? En moet de overheid beschermen of faciliteren? Herkennen we de vraag van ouderen die een ‘bestaansdruk’ ervaren: ‘mogen wij er nog wel zijn’? ‘Voltooid leven’ lijkt een containerbegrip te zijn met niet eenduidige factoren en overwegingen.

Voltooid leven

Op het symposium Nader tot het einde wordt onderzocht hoe levendig besef omtrent de dood en het levenseinde kan worden gethematiseerd. Niet in de sfeer van wat wel/niet moet kunnen, maar met oog voor verlies, tragiek, nuance, compassie en context.

Het thema ouderdom en levenseinde wordt vanuit verschillende perspectieven bekeken:

  • Els van Wijngaarden over ‘Voltooid leven’.
  • Schrijfster Vonne van der Meer over haar boek ‘Winter in Gloster Huis’.
  • pastor Marinus van den Berg over ‘Meegaan tot het einde’ en het Ars Moriendi model.
  • Dr. Erik Borgman over ‘De waarde van kwetsbaar leven hooghouden’.

Muzikale omlijsting door Susanne Rosmolen met cellomuziek van John Cage.

Dit symposium is in eerste instantie bedoeld voor ouderen. Daarnaast voor iedereen met belangstelling voor deze levensfase, zoals professionals en vrijwilligers in de (ouderen) zorg, belangenorganisaties m.b.t. seniorenwelzijn, huisartsen, vertegenwoordigers van kerken (predikanten e.a.) en van de lokale politiek en studenten.

Graag aanmelden door overmaken op rekeningnummer NL 40 INGB 0008 2419 72 t.n.v. Stichting  Amersfoortse Bergkapel, o.v.v. “Symposium onder de Vijgenboom 10 november”.

Bron afbeelding: Cristian Newman via Unsplash