Symposium: Maken kerken het verschil? Kerk in een stad vol breuklijnen.

3 November 2017 in Lezing

Onze samenleving verandert snel. De ontwikkeling van de techniek, de digitalisering en de flexibele arbeidsmarkt leiden tot nieuwe vormen van verbinding tussen mensen, maar ook tot nieuwe vormen van uitsluiting.

Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) wijst op groeiende tegenstellingen tussen mensen die slagen en mensen die achterblijven en waarschuwt dat de ‘breuklijnen’ in onze samenleving leiden tot frustratie en polarisatie tussen bevolkingsgroepen.

Breuklijnen

Als kerken in de stad bevinden we ons middenin deze dynamiek. Hoe gaan we ermee om? Waar lopen de breuklijnen in onze eigen kerk? Waar klinkt het profetisch protest? Welke kansen biedt de stad om te zoeken naar meer verbondenheid tussen mensen?  Wie zijn daarin onze bondgenoten? Wat kunnen we leren van initiatieven die de afgelopen jaren zijn ontwikkeld?

Een dag vol dialoog en discussie, met bijdragen van Rob van Waarde, Mariska van Beusichem, Wim van Ree, Gerdien Rots en Erica Meijers.

Graag aanmelden voor 31 oktober via info@beraadgrotesteden.nl Meer info: www.beraadgrotesteden.nl/conferenties

Bron afbeelding: Ingo Joseph via Pexels.com