Spiritualiteit in sociale actie

19 september 2018 in College

Spiritualiteit is in de christelijke traditie nooit enkel en alleen een aanduiding voor een contemplatief leven in afzondering en rust. Het is veel meer dan een ‘weg naar binnen’, naar een innerlijke relatie met het goddelijke.

Spiritualiteit is ook, en misschien wel vooral ook, een beweging ‘naar buiten’. Spiritualiteit is innig verbonden met een kritische en actieve houding die zich manifesteert in sociale relaties, gemeenschappen en instituties. Spirituele inzichten en ervaringen hebben altijd gevolgen voor de vraag hoe oude instituties kunnen worden hervormd of nieuwe kunnen worden ingericht.

Kritische houding

Zo ontstaan vanuit een kritische houding ten opzichte van bestaande maatschappelijke verhoudingen telkens weer nieuwe aanzetten, nieuwe gemeenschapsvormen en nieuwe sociale patronen. In deze TBI-collegereeks wordt aan de hand van een aantal concrete portretten en gestalten uit verleden en heden deze sociale spiritualiteit uitgediept. Van de revolutionaire theoloog Schleiermacher tot de priester-arbeiders, en van de missionaris Placide Tempels tot de duurzame wereld van de circulaire economie: telkens gaat het om de vraag hoe spiritualiteit relaties met medemensen kan vormgeven.

De collegereeks die verzorgd wordt door Herman Westerink en Toine van den Hoogen bestaat uit zes colleges. Na een eerste college dat het algemene kader schetst, gaan zij in de volgende colleges in op specifieke voorbeelden. Cursusdata zijn: 19, 26 september, 10 oktober, 7, 21 november, 12 december 2018 van 13.15 – 15.15 uur (aansluitende TBI-Lectures zijn van 15.30 – 17.00 uur).

Klik hier voor meer informatie en aanmelden.

Bron afbeelding: Joshua Earle via Unsplash

Gerelateerde evenementen


Gnostiek Jung in het heden

20:00 - 22:00 7 februari 2019

In de eerste jaren van onze jaartelling onderkende men vele...

Winterintensive ‘Brilliant Ocean of Essence’ – Angelo Vasalos

28 december 2018 - 1 januari 2019 EigentijdsErf - Westelbeers

Winterintensive met Angelo Vasolos. Ontwaak naar je verlichte essentie!

Over God wil ik zwijgen (Meister Eckhart)

20:00 - 22:00 12 december 2018

Dit is een wederkerend evenement

Vrijburg - Amsterdam

Bijna zeven eeuwen na zijn sterfdag geniet Meister Eckhart (ca....

Wijs en waarachtig. Bijbelse tradities, zingeving en vrijzinnig geloven.

10:30 - 17:00 7 december 2018 Doopsgezinde Vermaning - Haarlem

Het Doopsgezind Seminarium organiseert op 7 december een publiek symposium...