Hoe god verscheen in Saksenland – Dirk Jan Otten

2 March 2019 in

Schoolplaten en geschiedenisboeken wekken de indruk dat de evangeliepredikers Willibrord, Bonifatius en Ludger een aandachtig gehoor vonden. De Friezen en de Saksen bleken bereid hun goden af te zweren en zich te laten dopen.

Zo deed in deze streken het Christendom in de achtste eeuw zijn intrede. Onderzoek naar het leven en optreden van de Angelsaksische missionaris Lebuïnis die in het jaar 768 in Wilp, Deventer en daarna in Saksenland predikte- liet zien dat de realiteit anders was.

Lebuïnis ontkwam uiteindelijk ternauwernood aan de dood. De bekering van een volk tot het christendom is veel moeizamer verlopen dan wordt gedacht.

Bron afbeelding: Wikipedia