Is een Rus ook een Europeaan? – Alexander Münninghoff

17 September 2018 in Lezing

Is een Rus ook een Europeaan? is de titel van de lezing die op maandag 17 september in De Woudkapel wordt gegeven door Alexander Münninghoff. Het is een avond voor iedereen die een indruk wil krijgen van vrijmetselarij in Midden-Nederland.

Münninghoff studeerde Russische taal- en letterkunde, was van 1974 tot 2007 redacteur van de Haagsche Courant, en van 1986 tot 1991 correspondent in Moskou. Als Ruslandkenner kan hij, in tijden van fake news en Russische pogingen om verkiezingen in het westen te beïnvloeden, verschillen en overeenkomsten tussen het oosten en westen benoemen en verklaren.

Alexander Münninghoff

U kunt kennis maken met twee loges tegelijk, Loge de Unie van Utrecht organiseert de avond in haar sfeervolle werkplaats in samenwerking met haar moederloge, Utrechts oudste vrijmetselaarsloge Ultrajectina. De avond wordt mede georganiseerd om geïnteresseerden kennis te laten maken met de vrijmetselarij en haar werkwijze bij zo’n lezing, het compareren.

Avonden waarop vrijmetselaren samenkomen zijn er in twee soorten: avonden waarop ze gezamenlijkrituelen opvoeren, en avonden waarop lezingen gehouden worden. Na afloop van zo’n lezing wordt dan over het onderwerp van de avond niet gediscussieerd, maar gecompareerd: verschillende aanwezigen leggen hun mening over het onderwerp naast die van de spreker. Het doel van die werkwijze is beter naar elkaar luisteren en daardoor meer inzicht krijgen en begrip kweken, zonder de ander perse te willen overtuigen van het eigen gelijk.

Op 17 september is er gelegenheid voor belangstellenden om een idee te krijgen hoe dat compareren in zijn werk gaat. Meldt u zich vooraf svp aan via secretaris.loge042@vrijmetselarij.nl.