Prinsjesdagviering 2018

18 september 2018 in Feestdag

Vrede, vertrouwen, een betere wereld. Daarover gaat de jaarlijkse interlevensbeschouwelijke bezinningsbijeenkomst op Prinsjesdag. De viering wordt dit jaar voor de 19dekeer georganiseerd!

Al jarenlang begint Prinsjesdag in de Grote Kerk van Den Haag met een veelkleurig moment van bezinning. Welke politieke maatregelen dragen bij aan een grotere saamhorigheid in ons land en wereldwijd? Hoe kan polarisatie tegengegaan en wellicht zelfs voorkomen worden? Wat kunnen politici en burgers hieraan doen? En hoe kunnen religieuze en levensbeschouwelijke organisaties met de wijsheid en rijkdom van hun tradities hen daarin inspireren en steunen? De vertegenwoordigers van de verschillende lokale en landelijke organisaties, die samen de Prinsjesdagviering mogelijk maken, vonden elk in de eigen tradities prachtige aanknopingspunten voor een hoopvol perspectief op het samenleven van mensen en volken op onze planeet. Daarom staat de viering in 2018 in het teken van het thema:

Prinsjesdagviering

Het hoofdreferaat wordt dit jaar uitgesproken door imam Yassin Abouyaala. Aan de Prinsjesdagviering wordt meegewerkt door moslims, boeddhisten, humanisten, joden, christenen, bahá’ís,, soefi’s, brahma kumaris, hindoes en sikhs. Zij dragen bij met teksten, liederen en andere creativiteit en brengen hun boodschap aan regering, parlement en samenleving elk jaar weer in een gezamenlijke bijeenkomst over het voetlicht. Muziek is er ook van het kinderkoor van de Kathedrale Koorschool uit Utrecht.

De viering wordt bijgewoond door leden van regering en parlement, leden van het stadsbestuur, burgers van Den Haag en tal van schoolkinderen. Meer informatie, zie hier.

Gerelateerde evenementen


Gnostiek Jung in het heden

20:00 - 22:00 7 februari 2019

In de eerste jaren van onze jaartelling onderkende men vele...

Ubuntu, een Afrikaanse filosofie – Annette Mul

19:45 28 november 2018 Remonstrantse kerk - Haarlem

Ubuntu. Een Zuluwoord, maar een universeel concept. Umntu Ngmuntu Ngbantu...

Geestelijke begeleiding

7 november 2018 Titus Brandsma Memorial - Nijmegen

Deskundige geestelijk begeleiders zijn in staat om mensen te helpen...

De stad als klooster

6 november 2018 Museum voor religieuze kunst - Uden

Vanaf 6 november presenteert het MRK Uden De Stad als...