Prinsjesdagviering 2018

18 september 2018 in Feestdag

Vrede, vertrouwen, een betere wereld. Daarover gaat de jaarlijkse interlevensbeschouwelijke bezinningsbijeenkomst op Prinsjesdag. De viering wordt dit jaar voor de 19dekeer georganiseerd!

Al jarenlang begint Prinsjesdag in de Grote Kerk van Den Haag met een veelkleurig moment van bezinning. Welke politieke maatregelen dragen bij aan een grotere saamhorigheid in ons land en wereldwijd? Hoe kan polarisatie tegengegaan en wellicht zelfs voorkomen worden? Wat kunnen politici en burgers hieraan doen? En hoe kunnen religieuze en levensbeschouwelijke organisaties met de wijsheid en rijkdom van hun tradities hen daarin inspireren en steunen? De vertegenwoordigers van de verschillende lokale en landelijke organisaties, die samen de Prinsjesdagviering mogelijk maken, vonden elk in de eigen tradities prachtige aanknopingspunten voor een hoopvol perspectief op het samenleven van mensen en volken op onze planeet. Daarom staat de viering in 2018 in het teken van het thema:

Prinsjesdagviering

Het hoofdreferaat wordt dit jaar uitgesproken door imam Yassin Abouyaala. Aan de Prinsjesdagviering wordt meegewerkt door moslims, boeddhisten, humanisten, joden, christenen, bahá’ís,, soefi’s, brahma kumaris, hindoes en sikhs. Zij dragen bij met teksten, liederen en andere creativiteit en brengen hun boodschap aan regering, parlement en samenleving elk jaar weer in een gezamenlijke bijeenkomst over het voetlicht. Muziek is er ook van het kinderkoor van de Kathedrale Koorschool uit Utrecht.

De viering wordt bijgewoond door leden van regering en parlement, leden van het stadsbestuur, burgers van Den Haag en tal van schoolkinderen. Meer informatie, zie hier.

Gerelateerde evenementen


Gnostiek Jung in het heden

20:00 - 22:00 7 februari 2019

In de eerste jaren van onze jaartelling onderkende men vele...

De hemel bestormen (vol)

11 januari 2019 - 13 januari 2019 Fredeshiem - Steenwijk

Van bergen gaat een bijzondere kracht uit: het verlangen naar...

Wijs en waarachtig. Bijbelse tradities, zingeving en vrijzinnig geloven.

10:30 - 17:00 7 december 2018 Doopsgezinde Vermaning - Haarlem

Het Doopsgezind Seminarium organiseert op 7 december een publiek symposium...

Leren leven met het afvalspook

11:00 - 12:15 2 december 2018 Splendor - Amsterdam

Volgens filosoof Lisa Doeland kunnen we veel over onszelf en...