Preek van de Leek – Waar geloof ik in?

19 January 2020 in Lezing

Waar geloof ik in? Voorganger Anneke van der Velde nodigt een ieder uit om dit te komen vertellen. ‘Deze zondag mag iedere leek een eigen preek houden!’

‘Vorig jaar was er zoveel animo dat er twee zondagen georganiseerd moesten worden. Dus: iedereen die iets wil zeggen, laten zien, of laten horen van zijn of haar inspiratie en bevlogenheid: van harte welkom’, vertelt Anneke. ‘In de Zondag Anders bijeenkomsten bezinnen we en vieren we buiten de grenzen van één expliciete levens- of geloofsovertuiging’, vertelt voorganger Anneke van der Velde. ‘Teksten en muziek uit verschillende levensbeschouwingen komen aan bod.’

‘Preek van de leek’
‘Op deze Zondag Anders wil ik graag mensen uitnodigen om hun eigen ‘preek van de leek’ te houden. De paraplu van deze Zondag Anders is: ‘waar geloof ik in?’. Het gaat erom dat je in ongeveer vijf minuten helder maakt wat voor jou zin geeft in het leven en op welke manier. Je mag dat doen door een preek te houden, maar ook door een tekst, muziek, of een gedicht te laten horen. Je mag ook iets laten zien of iets laten beleven. Wat betreft vorm en inhoud zijn er geen grenzen. Als je er maar mee duidelijk kunt maken waar jij al dan niet in gelooft. Zo komt er een mozaïek tot stand van alles waar de bezoekers van de Levensbron in geloven, waarmee we elkaar kunnen inspireren.’ Wie zijn of haar zegje wil doen, wordt door Anneke wel vriendelijk verzocht om dit vooraf kenbaar te maken. Dat kan door haar te mailen naar: veld5834@planet.nl. Iedereen is welkom om deze dienst bij te wonen.

Bron afbeelding: Matthias Wagner via Unsplash