Preek van de Leek over vooroordelen over het Afrikaanse continent – Bram Poldervaart

26 January 2020 in Lezing

Het Afrikaanse continent boezemt bij velen angst in. Het staat gelijk aan ziektes, criminaliteit en terrorisme. Klopt dit? En hoe zit het met de vooroordelen die we in het Westen hebben over ontwikkelingshulp aan Afrika? “Afrika is een confrontatie die veel vragen oproept en aanzet tot nadenken. Het zet je westerse vanzelfsprekendheden op losse schroeven.”

Sinds 2015 leidt Bram Poldervaart met zijn vriend Michiel van den Bergh een project ter ondersteuning van een middelbare school in het zuiden van Senegal. Ze zamelen geld in waarvoor ze lesboeken kopen en verbeteringen aan het schoolgebouw aanbrengen. Ze geven ook allebei een paar maanden per jaar les op de school, wat hen in staat de maatschappij daar ook van binnenuit te leren kennen.

“Afrika is een culture shock, leven in een Afrikaans land, zoals Senegal, een voortdurende, soms lastige confrontatie met de Westerse waarden en normen. De verworvenheden die wij in het Westen als vanzelfsprekend beschouwen, zijn afwezig in Afrika. Wat doet het met je als je in een cultuur komt waar 90 procent van de bevolking straatarm is? Waar de grootste zorg van mensen is de dag van vandaag door te komen en er geen geld is voor medische zorg en mensen daarom sterven aan eenvoudig te genezen ziektes?”

Bron afbeelding: Annie Spratt via Unsplash