Over het hoe en waarom van liefdevol leven – Brecht Molenaar

2 February 2020 in Lezing

Het is misschien wel zorgelijk dat we als burgers van Nederland niet meer als vanzelfsprekend beschikken over een collectief gedeelde taal die antwoord geeft op de vraag: waarom zouden we liefdevol moeten leven?

De tradities die voorheen zo’n antwoord boden, hebben voor velen hun gezag verloren. We zijn gaan spreken over een individueel ‘zingevingsproces’, nuttig voor gezondheid en welzijn en zo nodig door deskundigen met hun interventies in goede banen te leiden. In onze neoliberale maakbaarheidscultuur, koersend op technocratisch denken en zelfbeschikking, dreigt het onbeheersbare buiten beeld te vallen en het omzien naar elkaar – als respons daarop – in een verdachte hoek terecht te komen.

Ondertussen is het realiteit dat mensen wederzijds van elkaar afhankelijk zijn en dat er wel degelijk volop wordt gezorgd voor elkaar. Het goede nieuws is dat dit ook nog eens heel vaak goed gebeurt! Er is onderzocht met welk mensbeeld goede zorgverleners anderen benaderen en hoe zij eigenlijk te werk gaan. Wat zij met elkaar delen, is volgens Brecht Molenaar een bepaald inzicht in de bedoeling van het leven: wees liefdevol. Dat wil zeggen: probeer zorgzaam te leven in verbinding met jezelf, anderen en je omgeving (ook de natuur).

Wanneer mensen zo leven, maakt het verder niet uit welke vorm van spiritualiteit er precies werkt als bron voor hun motivatie, kracht, toewijding en gevoel voor richting. Misschien beroepen ze zich zelfs helemaal niet op een bepaalde spiritualiteit, maar doen ze het gewoon. Het is wel belangrijk dat er een cultuur is waarin het geven en ontvangen van zorg als noodzakelijk en waardevol verschijnt. Ook is het belangrijk om organisaties en de samenleving zó met elkaar in te richten dat er ruimte is voor het ontstaan van goede zorg.

Brecht Molenaar is humanistisch geestelijk verzorger en heeft lange tijd gewerkt bij het Maasstad Ziekenhuis te Rotterdam. Ze is nu docent bij het Opleidingsinstituut voor Theologie, Levensbeschouwing en Geestelijke Begeleiding in Vrijzinnig Perspectief voor de vakken Religieus Humanisme en Ethiek, zorgethiek en presentie. Ze is ook betrokken bij Stichting Presentie.

Bron afbeelding: eberhard grossgasteiger via Unsplash