Ontvouwen – Tjeu van den Berk

3 March 2020 in Lezing

Het idee dat je je handen moest vouwen om met God te spreken, komt van de oude Galliers. Ten teken van overgave zette de strijder zijn zwaard in de grond, vouwde zijn handen om het gevest, en boog deemoedig het hoofd. Op die manier zijn wij met God gaan praten. Zo hebben de meesten van ons het geleerd: handjes gevouwen, sluit oogjes toe: “Als ik het niet precies zo doe, luistert God vast niet”

Goddank, ook geloof kan zich ontvouwen en ontspannen. Ingebed zijn is even zo goed mogelijk in muziek, in meditatie, in yoga. Deze avond willen we de verschillende manieren waarop we doen aan elkaar wagen; reiki, dans, yoga, dagboek, kaarsen branden. Laten we van elkaar leren.

Dr. Tjeu van den Berk werkte aan de Katholieke Universiteiten te Amsterdam en Utrecht. Eerder verschenen Die Zauberflöte (5e druk), Mystagogie (5e druk), Het mysterie van de hersenstam (5e druk), Het Numineuze (2e druk), Op de bodem van de ziel, Eigenzinnig kunstzinnig en In de ban van Jung.

Bron afbeelding: twinsfisch via Unsplash