OntMoeten op zondag – universele eredienst met de Soefi’s

31 March 2019 in Inspiratiebijeenkomst

Samen met de soefigemeenschap Bilthoven wordt een universele (Soefi-)eredienst beleefd.

Het soefisme eert de mystieke kern van alle religies als inspiratiebron en zoekt naar het ervaren van de bezieling in onszelf en in anderen. Leven met aandacht voor de gewone handelingen van alledag, waarmee je schoonheid, liefde en harmonie aan het leven kunt toevoegen. Soefi’s laten zich daarbij inspireren door muziek, poëzie en dans.

In deze dienst wisselen spreken, stilte en muziek elkaar af. In deze dienst worden grote wereldreligies opgelicht door voor elk een kaars aan te steken en een tekst te lezen.

Iedereen is van harte welkom bij de universele eredienst. Spreker: Sakya van Male.

Bron afbeelding: Vladimer Shioshvili via Flickr.com / (CC BY-SA 2.0)