Oikocredit, Investeren in mensen – Aafke Mandersloot

10 January 2019 in Lezing

Wereldwijd hebben zo’n 2 miljard mensen geen toegang tot enige vorm van financiële dienstverlening. Vaak omdat ze arm zijn   en banken hen zonder onderpand geen geld willen lenen. Deze mensen leven daardoor in een vicieuze cirkel: zonder de mogelijkheid om geld te lenen en te investeren in een kleine, eigen onderneming, hebben ze weinig kans zich aan de armoede te onttrekken.

Oikocredit is meer dan 40 jaar geleden ontstaan vanuit een initiatief van de Wereldraad van Kerken en gelooft dat lenen in plaats van geven voor meer zelfvertrouwen en meer economische productiviteit zorgt. Dat is volgens de organisatie de meest pure vorm van ontwikkelingshulp. Het is hulp waarmee mensen zélf iets kunnen ontwikkelen: een onderneming, een bestaan, een toekomst. Anders dan geefgeld, wordt leengeld bovendien steeds opnieuw uitgeleend: zo kunnen veel meer mensen geholpen worden.

Aafke Mandersloot is sinds 2009 betrokken bij Oikocredit Nederland, de Nederlandse steunvereniging van Oikocredit. Eerst als vrijwilliger en nu als relatiemanager voor de grote beleggers en de protestantse kerken. Het doel van de steunvereniging is het geven van voorlichting over Oikocredit en het werven van fondsen voor Oikocredit.

Bron afbeelding: Niels Steeman via Unsplash