‘Monastieke waarden in leven en werk’

3 June 2019 in Cursus

Voor mensen die actief zijn in het religieuze, spirituele of sociaal-maatschappelijke veld is het van belang om ook zelf voeding te ontvangen en zo bezield te blijven.

Het bijwonen van de groep ‘Monastieke waarden in leven en werk’ geeft een aantal maal per jaar de mogelijkheid contact te maken met hoe het met je is, met wezenlijk verlangens en hoe je vanuit Essentie daar vorm aan kunt geven. Daarnaast zijn de deelnemers van hulp tot elkaar door luisterende aanwezigheid, ruimte gevende vragen en warme betrokkenheid.

Deze begeleide groep is voor mensen die ondanks drukte in leven en werk contact willen houden met waarden als contemplatie, verstilling, innerlijke leiding, eenvoud, gastvrijheid, etc.

De bijeenkomsten bestaan uit twee gedeeltes:
1. Herbronning door:
– een opening (gebed, lied of meditatie, wisselend door een van de deelnemers);
– de monastieke oefening Lectio Divina (een bijbelfragment tot je nemen op een meditatieve, creatieve wijze, met de persoonlijke ervaring voorop).

2. Het open gesprek, waarbij ieder ruim de gelegenheid krijgt om te vertellen wat hem/haar bezighoudt op het snijvlak verlangen en dagelijkse praktijk. Ook is het mogelijk een persoonlijke vraag te stellen in de groep. Enkele voorbeelden:

– Ik ben een doener, dat is een kwaliteit, maar ons initiatief vraagt meer ‘zijnskwaliteiten’. Hoe ga ik met dat spanningsveld om?
– Hoe geef ik dagelijks vorm aan meer stilte in mijn drukke bestaan?
– Ik ben een pioniersproject begonnen, maar raak mezelf kwijt, hoe ga ik daar mee om?
– In het dynamische krachtenveld van ons project, vraag ik me af bij wie ik me nog ‘als mens’ kan laten zien?

Deelnemers zijn een spiegel voor elkaar en daarmee elkaar tot steun op hun pad en zoektocht. Vooraf wordt ter inspiratie een monastieke tekst toegestuurd.

Praktisch

  • Frequentie: Het gaat om 3 of 4 keer per jaar in een vaste groep. Data worden gezamenlijk afgesproken.
  • Aantal deelnemers per groep: 4 – 6. Zodra er zich vier mensen hebben aangemeld, zal de groep van start gaan.
  • Locatie: coachruimte in Almen (gem. Lochem). Informatie volgt na aanmelding.
  • Per keer wordt een kort verslag gemaakt dat gebruikt kan worden t.b.v.scholingseisenA

Aanmelden kan via info@joycelakwijk.nl of klik hier voor de brochure.

Bron afbeelding: Hartmut Tobies via Unsplash