Moet religie zwijgen?

14 May 2019 in Lezing

Dr. Christoph Baumgartner verzorgt op 14 mei een lezing met als titel Moet Religie Zwijgen als het Gaat over Moraal en Politiek? Gedachten over ‘Religieuze Kritiek’ in Pluralistische Samenlevingen.

De geschiedenis van religieuze tradities staat bol van voorbeelden van kritiek op heersende politieke en morele praktijken. De profeten in de Hebreeuwse Bijbel spraken zich uit tegen sociale onrechtvaardigheid. Theologen zoals Bartolomeus de Las Casas klaagden de gruweldaden in de context van de verovering en kolonisering van Zuid-Amerika aan. En Paus Franciscus bekritiseert een onbeteugeld kapitalisme en een klimaatpolitiek die ten koste gaat van toekomstige generaties. Tegelijkertijd bestaan er ook vormen van ‘religieuze kritiek’ op praktijken en idealen die als belangrijke beginselen van liberale en democratische samenlevingen worden gezien. De Nashville verklaring over seksualiteit en gender wordt door velen als een voorbeeld hiervan gezien.

Dr. Christoph Baumgartner, universitair hoofddocent en onderzoeker aan het Departement Filosofie en Religiewetenschappen, zal tijdens deze lezing de aard en het karakter van religieuze kritiek onderzoeken. Hij zal onder meer ingaan op de zogenaamde axiale periode (ca. 2.500 jaar geleden), toen volgens sommige historici en filosofen een nieuwe vorm van transcendentie ontstond die een bepaalde vorm van ‘religieuze kritiek’ mogelijk heeft gemaakt.

Adres is Drift 25, zaal 00.2 / bereikbaar via de hoofdingang van de Universiteitsbibliotheek op Drift 27, Utrecht

Bron afbeelding: Universiteit Utrecht