Met Passie op weg naar Pasen. Het lijdensverhaal in Bijbel en muziek.

26 January 2019 in Cursus

De Matthäus-Passion van Johann Sebastian Bach blijft jong en oud ontroeren, ook mensen die weinig met het christelijk geloof zeggen te hebben. Dat komt natuurlijk door de meesterlijke muziek, maar ook doordat het lijdensverhaal dat erin wordt bezongen, zo’n diepmenselijke trekken heeft.

Veel van dat verhaal herkennen wij in ons eigen leven: teleurstelling, eenzaamheid, beproeving, verraad, verdriet, maar ook overgave, troost en hoop. Het zijn gevoelens en ervaringen die ook in het televisiespektakel The Passion terugkeren.

Bach

Tijdens drie zaterdagochtenden lezen en vergelijken wij de vier lijdensverhalen die in het Nieuwe Testament te vinden zijn en luisteren we naar muzikale verbeeldingen van dat verhaal uit de lange westerse muziekgeschiedenis, van gregoriaans tot Arvo Pärt.

Cursusdata: 26 januari, 23 februari en 30 maart 2019. Graag het bijbehorende bijdrage vooraf overmaken op rek. NL03 INGB 0657 2499 47 t.n.v. C.W.E. Hormann te Oss. Aanmelden bij Carin Hormann via 0412-857780 of aanmelding@dorenijmegen.nl

Bron afbeelding: Marius Masalar via Unsplash