Mensbeeld, kwaad en lijden in het 20e eeuwse Jodendom

19 February 2020 in Lezing
Hoe wordt door moderne joodse denkers naar de mens gekeken? En in hoeverre heeft de shoah (holocaust) het joodse denken over de mens en over de oorsprong van kwaad en lijden beïnvloed?

  • woensdag 22 januari 2020: Emmanuel Levinas
  • woensdag 19 februari 2020: Joseph Soloveitchik
  • woensdag 18 maart 2020: het joodse denken over de mens na Auschwitz

Leiding: Dr. Marcel Kemp (*1944) was tot zijn emeritaat 15 jaar werkzaam als geestelijk verzorger in een groot Haags ziekenhuis. Hij promoveerde in 2002 op een studie over de joodse uitleg van de mens als Imago Dei (beeld Gods, Gen. 1:26). Als kind van een Nederlandse moeder en een (onbekende) Duitse vader is hij al een leven lang ‘persoonlijk’ betrokken bij de thema’s WWII en Shoah, alsmede de verhouding jodendom en christendom.

Informatie en aanmelden bij Marcel Kemp (inleider): kempmsf@gmail.com Bezoek de website voor meer (actuele) informatie: www.johanneskerk.nl/cursussen-en-thema-avonden/

Bron afbeelding: Joshua Sukoff via Unsplash