Mens sta op en herinner!

21 oktober 2017 in Cursus

Bram Moerland houdt in oktober 2017 drie introductiedagen gnosis en gnostiek:

Historische betekenis – 14 oktober
Op de eerste dag wordt de herkomst van de gnosis behandeld. Wat is de historische betekenis? Waar komt de gnostiek vandaan? Hoe verhoudt de gnostiek zich tot andere spirituele tradities?

Spirituele betekenis – 21 oktober
Dag twee is vooral gewijd aan de inhoud van deze spirituele traditie. We gaan het onder andere hebben over de innerlijke getuige.

Gnosis voor de praktijk van het leven – 28 oktober
De derde dag gaat over de toepasbaarheid van de gnosis in de praktijk van het leven. Wat doet het met je en wat doe je ermee?

Bram geeft steeds een korte inleiding, en dan is er ruimte voor vragen en samenspraak.
We beginnen om 11 uur. Vanaf 10.30 is er koffie of thee. Koffie en thee zijn de gehele dag gratis. Lunch moet je zelf verzorgen.
We stoppen tussen vier en vijf uur.

In 1945 werden oude teksten uit de begintijd van het christendom teruggevonden. Ze hadden in de vierde eeuw op last van de kerk vernietigd moeten worden, maar monniken in een klooster bij Nag Hammadi in Egypte verstopten de teksten in een kruik en begroeven die. Die kruik is weer gevonden en de teksten zijn nu algemeen toegankelijk.

De kerken, katholiek en protestants hebben ons een verhaal over Jezus verteld, en hebben daarmee het christendom voor bijna 2000 jaar vastgelegd als de ene en de enige waarheid waarin je zou moeten geloven. Maar de teruggevonden teksten bij Nag Hammadi vertellen een heel ander verhaal. Dat gaat niet over een geloof, maar over een innerlijk weten, gnosis, dat elk geloof overstijgt.
Maar dat innerlijk weten kan verduisterd raken.
Die teruggevonden teksten bieden een weg om dat innerlijk weten weer te bevrijden, je ervan bewust te worden.
Wat betekent dat? De kern daarvan is kortweg dit: “Mens sta op en herinner jezelf”. Dat gaat dus over opstanding. Die opstanding kan elk mens ondergaan als individueel proces.

Data: zaterdagen 14, 21 en 28 oktober 2017.
Plaats: Lapis Lazuli, Oudegracht 243, 3511 NL Utrecht.
Kosten voor deze drie dagen: 160 euro.

Meer informatie en aanmelden