Liever klein dan groot? – Anne Doedens

3 February 2020 in Lezing

Lokale geschiedenis is meer dan de geschiedenis van straat of steeg, van een bekend gebouw of een opvallend plaatselijk feit of van een bijzondere, plaatselijke persoon. Het is de geschiedenis van een plaatselijke samenleving in al zijn aspecten: liefde en dood, oorlog en vrede, samenwerken en tegenwerken, gezag en strijd, jaloezie en onbaatzuchtigheid, rijkdom en armoede.

De grote wereld buiten de eigen dorps- of stadsgrenzen komt er binnen en raakt de lokale bevolking. Lokale geschiedenis moet wel uitgaan van de menselijke maat. Die komt heel mooi naar voren in studies als die van ‘Een dorp in de polder’ als Graft – De Rijp (van de hand van prof. A. Th. Van Deursen).

In twee avondsessies gaat Anne Doedens niet alleen in op Graft, maar ook op andere boeiende onderzoeken. Zoals die naar stads- en dorpsgemeenschappen als die van Muiden, De Bilt, Vlieland, Hoorn en Enkhuizen in de 17e, 18e en 19 eeuw. Zo komt een reeks zaken aan de orde die op klein niveau meer aanspreken dan in groot verband. Zoals: de heersende elite, arm en zwak, kerk en ongeloof. Geschiedenis gaat weer leven als in plaats van de structuur, de persoon prioriteit heeft.

Opgave via contactpagina of telefonisch bij Ineke Krediet, 030-69 23 828.

Bron afbeelding: Michal Soukup via Unsplash