Lichtkringkuier, een bezinningswandeling

26 January 2019 in Wandeling

Op 26 januari is er een Lichtkringkuier: een meditatieve wandeling, een wandeling met een bezinnend karakter van ongeveer 5 kilometer rond Bellinckhof en Beeklustpark in Almelo.

Elk seizoen wordt zo’n dergelijke wandeling georganiseerd en dit is de winter Lichtkringkuier. De wandeling is opgedeeld in de drieslag: stilte – bezinning – verbinding. We beginnen met een stilteviering rond een bepaald thema, dit thema nemen we mee op onze wandeling en besluiten met een gezamenlijke lunch, soep en meegebracht brood.

Een Lichtkringkuier is bedoeld om tot rust te komen en om al lopend je te bezinnen op een thema. Lopen maakt open: door te lopen in stilte en met aandacht gebeurt er iets met je. Tijdens de laatste etappe van de wandeling mag wie dat wil iets delen met een van de andere deelnemers. Ook tijdens de maaltijd wisselen we van gedachten en worden we verrijkt door wat we met elkaar willen en kunnen delen.

Aardse spiritualiteit

Veelstemmig Licht is een werkplaats voor aardse spiritualiteit: een manier om geloof en de dagelijkse dingen met elkaar te verbinden. Het biedt activiteiten, producten en inspiratie. De symboliek van de dagelijkse dingen helpt om aandachtig te leven en in het gewone het bijzondere te zien. De Lichtkring, waarin de activiteiten van Veelstemmig Licht plaats vinden, is een initiatief van Monica Schwarz en Siebe Hiemstra. Monica Schwarz is predikant van de Open Oecumenische Gemeente De Bleek te Almelo.

Opgave via: veelstemmiglicht@gmail.com

Bron afbeelding: Jeremy Bishop via Unsplash