Lezing: Wittgenstein en taalfilosofie

18 February 2018 in Lezing

Ludwig Wittgenstein kan beschouwd worden als één van de vaders van de linguïstische wending, een grote verandering in de westerse filosofie van de 20e eeuw, waarin de nadruk komt te liggen op de rol van de taal in onze omgang met de werkelijkheid. In deze lezing, die een algemene inleiding is op het werk van Wittgenstein, passeren de kerngedachten van zowel de vroege als de late Wittgenstein de revue.

Wittgenstein en taalfilosofie, een lezing door Martin Stokhof

Graag aanmelden via: amsterdam@regio.humanistischverbond.nl