Lezing: De veerkracht van vluchtelingen

14 November 2017 in Lezing

Halleh Ghorashi, hoogleraar diversiteit en integratie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam, gaat in haar lezing in op de veerkracht van vluchtelingen.

Ghorashi stelt dat uit onderzoek blijkt dat de kans op een nieuw leven veel dromen bij vluchtelingen losmaakt. Veel asielzoekers vertellen dat ze na jaren van onderdrukking opnieuw durven dromen. Het is als een veer die jarenlang ingedrukt is en dan losgelaten wordt. Als samenleving moeten we stimuleren dat deze vrijgekomen energie leidt tot veerkracht in plaats van tot frustratie.

Het is  essentieel, volgens Ghorashi, dat er mensen zijn die in de kwaliteiten en de ambities van vluchtelingen geloven en die hen stimuleren om in hun eigen dromen te blijven geloven – zelfs wanneer deze onbereikbaar lijken. Eenzijdige beelden – de vluchteling is zielig of juist een profiteur of zelfs een potentieel gevaar voor de samenleving –  belemmeren een volwaardig nieuwe start van vluchtelingen en leidt vervolgens bij hen tot frustratie.

Halleh Ghorashi, nu hoogleraar, is zelf jaren geleden als vluchteling in Nederland gekomen. Zij zegt daarover: “Mijn komst naar Nederland bracht mij een nieuwe kans in het leven. Een kans die vroeg om hard werken; maar daar zijn vluchtelingen juist erg goed in. Als je opnieuw mag leven, is er bijna niets dat je tegen kan houden.”

Aanmelden via  verdieping.in.west@gmail.com Wordt de VU-Vereniging Gelderland in samenwerking met “Verdieping in West” (PKN Apeldoorn).

Bron afbeelding: Dirk van der Made via Wikipedia