Lezing Marli Huijer en Frank Meester

20 August 2017 in Lezing

Eeuwig onderweg

Dit Huma Café verzorgen Marli Huijer en Frank Meester een interactieve show over het thema ‘Eeuwig onderweg’. Vragen die aan de orde komen zijn:  Waarom trekken Europeanen zo veel en zo vaak de wijde wereld in? Wat is de culturele achtergrond van het op avontuur gaan? Zijn we bereid aan iedereen die mate van beweeglijkheid toe te staan?

De presentatie bestaat uit een afwisseling van korte lezingen, close reading van een tekstfragment, muziek, gesprek met publiek en voorgelezen fragmenten.

Prof.dr. Marli Huijer,opgeleid als filosoof en arts, is bijzonder hoogleraar publieksfilosofie aan de Faculteit der Wijsbegeerte, Erasmus Universiteit Rotterdam. Als eerste vrouwelijke Denker des Vaderlands thematiseert zij de publieke ruimte als een ‘tussenruimte’ en streeft zij ernaar om de stemmen van minder gehoorde groepen in die ruimte te laten klinken.

Frank Meester is een filosoof, publicist en musicus. Hij studeerde filosofie en algemene literatuurwetenschap aan de universiteiten van Amsterdam en Rotterdam. Sinds maart 2010 is Meester assistent-lector Filosofie en Beroepspraktijk aan de Haagse Hogeschool.

Deur open om 14.30 uur, start om 15.00 uur. Vanaf 17.00 borrel
Meer informatie en aanmelden

Gerelateerde evenementen


Filosofisch café: Het welgetemperde gemoed – Jos Kessels

19:45 23 October 2019 Remonstrantse kerk - Haarlem

In Het welgetemperde gemoed geeft Jos Kessels een aanzet tot...