Lezing: Café Zin – De spanning uithouden

22 September 2017 in Lezing

Ook met militaire middelen wordt getracht aan vrede te werken. Dat heeft iets paradoxaals. Ids Smedema, geestelijk verzorger in de krijgsmacht en o.a. uitgezonden naar Irak en Afghanistan, vertelt over zijn ervaringen rondom geestelijke verzorging, religie en geweld.

Als geestelijk verzorger in de krijgsmacht probeer je bij te dragen aan de heelheid van militairen die met die paradox moeten leven – en met vele andere indringende ervaringen. Dat gaat niet buiten jou als geestelijk verzorger om, want je staat er erg dicht bij. En je bent vertegenwoordiger van een religie – en dat is volgens sommigen – nou net de oorzaak van alle kwaad. Welke weggetjes lopen door deze mijnenvelden?

Ids Smedema (gemeentelid van de Johanneskerk) was gemeente-predikant en werkt sinds 2000 als geestelijk verzorger in de krijgsmacht, in de Koninklijke Luchtmacht, in de Koninklijke Marechaussee en nu in de staf van de dienst Protestantse Geestelijke Verzorging. Hij was uitgezonden naar Irak (2004) en naar Afghanistan (2006).