Lezing: Augustinus over Autonomie

21 January 2018 in Lezing

Autonomie lijkt tegenwoordig een van de belangrijkste pijlers te zijn voor ethische en politieke discussies. Het is wellicht vreemd om voor een reflectie over dat ‘moderne’ principe van autonomie aan te knopen bij het denken van Augustinus, een denker uit de vierde eeuw. Hij heeft echter een belangrijke grondslag gelegd voor ons autonomie-begrip. En hoewel Augustinus een christelijk denker was, heeft hij ook een seculiere wereld nog steeds belangwekkende dingen te melden.

Wat we van Augustinus kunnen leren over onze autonomie, een lezing door Paul van Tongeren. Prof. dr. Paul J.M. van Tongeren is Emeritus hoogleraar wijsgerige ethiek aan de faculteit FTR, Radboud Universiteit Nijmegen

Graag aanmelden via: amsterdam@regio.humanistischverbond.nl