Lezing: 500 jaar Maarten Luther

31 October 2017 in Lezing

Wie was Maarten Luther, die precies 500 jaar geleden op 31 oktober, de reformatie ontketende door 95 stellingen aan de kerkdeur van Wittenberg te spijkeren? Welke lessen kunnen we trekken uit zijn ideeën en wat waren de gevolgen van de Reformatie? Filosoof Herman Westerink en theoloog Markus Matthias leggen het uit.

Maarten Luther, geboren in een welvarend boerengezin, werd monnik en theoloog. Maar bepaalde praktijken binnen de katholieke kerk stuitten hem zodanig tegen de borst dat hij in opstand kwam. Deze opstand leidde tot de Reformatie: een afsplitsing van de katholieke kerk en daarmee de geboorte van het protestantisme.

Eenzijdig beeld

Tot nu toe waren alleen de teksten die Luther in het Duits schreef, vertaald. In deze preken en tafelreden komt hij met name naar voren als een opgewonden standje. Voor het eerst is nu ook zijn wetenschappelijke werk uit het Latijn vertaald. Uit deze teksten spreekt een heel andere man, aldus Lutherspecialist Markus Matthias: goed beredeneerd, intelligent en gedreven schrijft hij onder andere over hoe wij onszelf als mensen beter leren begrijpen als wij beseffen dat we vóór God staan.

Luther combineerde Bijbelteksten en de culturele context altijd met zijn eigen ervaring: klopt wat er beweerd wordt wel met de praktijk? Zo hanteerde hij een definitie van geloof die gebaseerd was op de idee dat er ook ruimte moet zijn voor ongeloof, en speelde vrijheid een grote rol in zijn werk.

Lezingen en gesprek

Markus Matthias geeft in zijn inleidende lezing achtergrondinformatie bij de Reformatie en Luther zelf: wat was de Reformatie precies, en wat waren de gevolgen? Hoe zag het leven van Luther er uit? Herman Westerink analyseert vervolgens het gedachtengoed van Maarten Luther met onder andere een close-reading van een fragment uit een van Luthers teksten.

Na afloop gaan beide sprekers met elkaar in gesprek onder leiding van programmamaker Liesbeth Jansen.

Bekijk deze 1,5 minuut video waarin Herman Westerink uitlegt wie Maarten Luther was:

Aanmelden via deze link.