Ik en jij: ontmoeting met Levinas en Buber – Bart Wallet

11 October 2018 in Filosofisch café

Ben jij verantwoordelijk voor het geluk van een ander? Zijn de social media een aanvaardbare vervanging van de fysieke ontmoeting met de ander? Is het zinvol onderscheid te maken tussen politieke vluchtingen en economische vluchtelingen? Waarom wordt een ruzie in de familie bijna altijd als heftig of emotioneel ervaren? Is het hebben van vrienden en kennissen een voorwaarde voor een gelukkig leven?

Er zijn talloze mystieke ervaringen; is dat (legitieme) verbeelding, een psychische afwijking of moet je dat toeschrijven aan een goddelijke inspiratie? Is je religieuze overtuiging grotendeels bepaald door de wieg waarin je geboren bent? Heeft bidden zin? Voor wie, voor jezelf of voor wie je bidt? En hoe ervaar je dan die Ander tot wie je spreekt? In Kampen vinden enkele filosofiebijeenkomsten plaats, waaronder over ‘ontmoeting’ met Levinas en Buber.

Ik en jij; ontmoeting met Levinas en Buber – Donderdag 11 oktober 2018
Twee Joodse denkers hebben een aanzienlijke invloed gehad op de mens in de ontmoeting met de ander: Immanuel Levinas en Martin Buber. Levinas is met name geïnspireerd door de oudtestamentische profeten die de mens wezen op de persoonlijke verantwoordelijkheid van de ene mens tegenover de ander. De blik van de ander nodigt uit tot spreken en tot het luisteren naar die ander. Dat verdringt geweld en nodigt uit tot dialoog. Het is een houding van “Respect, wederzijdse eerbied, van antwoord in de taal, van verantwoordelijkheid in de daad. Eerbied is een relatie tussen gelijken. Er is een ‘wij’ ontstaan. Het gezicht komt op bezoek, telkens anders”, zegt Levinas. De aanwezigheid van het gezicht roept mijn verantwoordelijkheid op. Niemand kan mij vervangen, niemand anders dan ik kan verantwoordelijk zijn.

Bij Buber gaat het om de bewustwording en het bewustzijn van het Ik. Zijn bekendste boek heet dan ook “Ik en jij”. Buber zegt “In den beginne is de relatie”. Het begint al met het kind in de moederschoot, de verbondenheid, de lijfelijke wisselwerking. Na de geboorte ontwikkelt zich het zelfbewustzijn, het “jij” wordt “ik”. Dat “ik” gaat dan relaties aan met de dingen in de wereld. Buber noemt daarbij twee relaties die de mens aangaat, de Ik-Jij-relatie en de Ik-Het (of Ik-Hij of Ik-Zij) relatie. Waar het “Jij” aan bod komt is er de persoonlijke relatie, daar is het subject; waar het Ik zich verhoudt tot een “Het/Hij/Zij” is er een objectieve ervaring met de wereld. De Jij-wereld kan vaak veranderen in een Het-wereld, maar dat is wederkerig. Er is een wisselwerking. Het gevaar dreigt, aldus Buber en de tijd heeft hem gelijk gegeven, dat door alle technologische ontwikkelingen de Het-wereld toeneemt en de Jij-wereld vermindert. Buber stelt dat de Jij-wereld de enige menselijke relatiekracht is, waardoor de mens “in de geest” (het antwoord van de mens aan “jij”) kan leven. Wie de geest afzweert heeft het leven afgezworen. De mens schikt zich in een wereld van objecten en bezwijkt ervoor. Waar de levende relatieprocessen verstarren tot een Het-wereld sterft de verbinding met het “Jij”.

Bart Wallet studeerde theologie. Tijdens zijn studie merkte hij dat hij een grote belangstelling kreeg voor de filosofie. Met name de existentiefilosofen hebben zijn interesse. Belangrijke denkers zoals Soren Kierkegaard, Jean-Paul Sartre, Friedriech Nietsche, Hannah Arend en Roger Scruton. Ook de klassieken bevallen hem erg goed: Plato, Socrates en Aristoteles. 

De filosofie-bijeenkomsten vinden plaats op 11 oktober 2018, 13 december 2018, 14 februari 2019 en 11 april 2019. Meer weten? Mail naar: secr.vvvkampen.nop@gmail.com of klik hier!

Bron afbeelding: Wikipedia / Bracha L. Ettinger

Gerelateerde evenementen


Moderne levenskunsten – Dick Kleinlugtenbelt

10 October 2019

Dit is een wederkerend evenement

Dick Kleinlugtenbelt publiceerde vorig jaar Moderne Levenskunsten 3 - De...

Aldus sprak Zarathoestra

10.30 - 16.30 3 July 2019 - 4 July 2019 Radboud Universiteit - Nijmegen

In deze cursus wordt Nietzsches Aldus sprak Zarathoestra besproken in...

Sleutel tot Aristoteles

16:00 29 June 2019 Boekhandel De Groene Waterman - Antwerpen

Hoe kan het dat teksten van bijvoorbeeld Aristoteles na 2400...

Het Colloquium Levensfilosofie: Rouw en Verdriet

11.00 - 17.00 22 June 2019 Universiteit Leiden

Rouw en verdriet voeren ons naar de existentiële dimensie van...