Levensbeschouwen en Samenleven. Speels omgaan met diversiteit.

16 November 2018 in Symposium

Het debat over diversiteit is sterk gepolariseerd. In het publieke en het privédomein gelden steeds minder gedeelde waarden. Levensbeschouwingen, zowel religieuze als humanistische, kunnen hun expertise inbrengen bij de zoektocht naar nieuwe waarden. Spel biedt daarbij een dubbel perspectief. Het bevordert tolerantie en inlevingsvermogen. Het haalt de angel uit polarisatie.

Rondom dit urgente thema organiseren we een symposium. Directe aanleiding is de verschijning van vier boeken, die zich inzetten voor de versterking van de levensbeschouwelijke dimensie in onze samenleving:

  • Hans Alma, De kunst van samenleven: Een pleidooi voor een pluralistisch humanisme (Brussel: VUBPRESS)
  • Christa Anbeek, Voor Joseph en zijn broer: Van overleven naar spelen en andere zaken van belang(Utrecht: Ten Have)
  • Sigrid Coenradie en Koen Holtzapffel (red.), Spelen met grenzen: Contrastervaringen (Utrecht: Boekencentrum)
  • André Droogers, Speltherapie voor verward Nederland: Omgaan met nationaliteit en diversiteit (Amsterdam: AUP)

Levensbeschouwen

Het symposium beoogt de broodnodige discussie over de levensbeschouwelijke inbreng in het publieke debat te stimuleren. De initiatiefnemers bepleiten de rehabilitatie van levensbeschouwing in de urgente zoektocht naar kernwaarden voor de veranderende Nederlandse samenleving. Onder leiding van dagvoorzitter Ruard Ganzevoort gaan zij hierover in gesprek met sprekers die onderzoeken hoe verschillende levensbeschouwelijke tradities constructief kunnen bijdragen aan een democratische samenleving. Boris van der Ham doet dit voor het humanisme en Paul Rasor voor het vrijzinnig christendom. Tevens wordt een nieuw perspectief op wetenschap geboden door Sarah Durston.

Korte boekpresentaties en prikkelende lezingen wisselen elkaar af. Er is voldoende ruimte in het programma om met elkaar de dialoog aan te gaan. De deelnemers maken kennis met (inter)levensbeschouwelijke dialoog in spelvorm, gebaseerd op de theologie van Christa Anbeek. Willem Jan Renger legt uit waarom en hoe hij hiervoor een spel ontwikkeld heeft. Het symposium staat zo in het teken van ‘serieus spel’ dat helend kan werken in zowel persoonlijk als maatschappelijk leven.

Aanmelding verplicht bij Vera Kok: v.l.m.kok@vu.nl Of klik hier voor meer informatie.

Foto boven van links naar rechts: Boris van der Ham (credits: Kennisland), Christa Anbeek (credits: Corbino), Paul Rasor, Hans Alma