Lev Tolstoj, profeet en cultuurfilosoof – Sieuwert Haverhoek

30 July 2019 in Lezing

‘Wat Ik Geloof’ was Tolstoj’s tweede boek, na ‘Mijn Biecht’, dat door de Russische overheid op aanraden van de Russisch Orthodoxe Kerk werd verboden. Op zich al een reden die nieuwsgierigheid wekt.

Midden in een existentiële crisis rond zijn 50stelevensjaar keerde Tolstoj terug naar de kerk van zijn jeugd en begon de Bijbel weer te lezen. Hij was geschokt te zien dat van het vroege  christendom slechts een log en machtig instituut restte met veel uiterlijk vertoon en dat de leer van Christus nauwelijks meer in praktijk werd gebracht.

Dat was voor hem het keerpunt in zijn leven en het startpunt van een gedurfd project dat hem tot het eind van zijn leven intensief heeft beziggehouden. Doel was om de kern van het christendom voor zichzelf en voor anderen weer helder te krijgen, inclusief de praktische politieke en sociale gevolgen. Een interessant oeuvre volgde, dat vele wereldverbeteraars heeft geïnspireerd, zoals M. Gandhi, M.L. King en N. Mandela.

Tolstoj zegt daarover zelf: ‘Mijn leven en dood zullen bijdragen tot de redding van levens van alle mensen en dat is wat Christus ons leerde’. Bijzonder dat deze autobiografische zoektocht naar de zin van het leven, die nooit in het Nederlands is verschenen, na bijna 140 jaar weer uit de vergetelheid is opgediept. Het boek bevat talrijke thema’s die hun actualiteit nog niet hebben verloren.

Sieuwert Haverhoek (1945) vertaalt onbekende werken van Tolstoj en geeft daar interactieve presentaties over. Het boek wordt daarbij gratis aan de aanwezigen uitgereikt.