Leeskring: Hegel en het idealisme

11 December 2017 in Debat

De Duitse filosoof Georg Hegel was bijzonder invloedrijk in de moderne tijd. Nog vóór Darwin dacht hij na over de evolutionaire aard van de mens en de geschiedenis.

De principes die daaraan ten grondslag liggen zoekt hij in een combinatie van pantheïsme en historisch denken die filosofen nog steeds intrigeert. Zijn drieslag these-antithese-synthese kun je op vrijwel alle dingen toepassen, zelfs op je eigen leven. Ook de wortels van Hegels denken in de Duitse mystiek en de filosofie van Spinoza komen ter sprake.

De bijeenkomsten vinden twee keer plaats: om 15.00 uur en om 20.00 uur.

De filosofische leeskring ‘De wereld van Sophie’ behandelt aan de hand van het gelijknamige boek filosofen uit de loop van de geschiedenis. Deze bijeenkomst staat Hegel centraal. Er wordt niet alleen over de filosofie gesproken, maar ook hoe die een rol speelt in de zoektocht naar de zin van het bestaan.