Kracht van compassie – Rinus van Warven

19 January 2020 in Lezing

Rinus van Warven is  trendwatcher, journalist en programmamaker en al bijna dertig jaar in gesprek met aanhangers van tal van geestelijke  stromingen uit de wereld van cultuur, media, sport, politiek, kerk, theater.

“Volgens de Veertiende Dalai Lama is onze eigen geest de tempel van ons geloof. Zijn religie is vriendelijkheid. Veel moeilijkheden tussen religies ontstaan doordat mensen, die er niet in geslaagd zijn zichzelf tot rust te brengen en hun eigen geloof niet werkelijk op zichzelf toe te passen, dit geloof wel aan anderen proberen op te leggen. Oorlog is uit de tijd. Door oorlog kan je niet (meer) bereiken wat je wilt. Dit kan alleen door dialoog in de geest van verzoening. Daartoe is eerst innerlijke ontwapening nodig: het doelbewust reduceren van boosheid, begeerte en jaloezie. Dit leidt tot uiterlijke ontwapening. Realiseer je dat ons geluk verbonden is met dat van anderen; als de maatschappij lijdt, lijden wij zelf; en hoe meer ons hart en geest met kwade wil verstoord is, hoe slechter we ons voelen. We kunnen religie, ideologie, wijsheid verwerpen, maar niet de noodzaak van liefde en compassie ontvluchten. Zolang we compassie voor anderen hebben en ons verantwoordelijk gedragen is er geen twijfel of we zullen gelukkig worden”.

Bron afbeelding: Christopher Michel via wikipedia / CC BY 2.0