Kerkscheuringen – Johan de Wit

18 March 2020 in Lezing

Volgens een oud gezegde is één Nederlander een Calvinist, zijn twee Nederlanders bij elkaar een kerk en drie Nederlanders een kerkscheuring. Ons land kent ruim 1200 protestantse denominaties –verzamelwoord voor hele of halve geloofsgemeenschappen of kerkgenootschappen- en het is dus niet zo verwonderlijk dat vooral wij bekend staan om onze kerkelijke conflicten.

Op woensdag 18 maart 2020 zal Johan de Wit iets vertellen over de grote kerkscheuringen in protestants Nederland en beperkt zich tot de conflicten die in de hervormde kerk ontstonden na 1815, toen Nederland na de Bataafse Republiek en Napoleon weer een koninkrijk werd onder Willem I.

Er zijn veel kerkscheuringen geweest. De belangrijkste dateert van 1834, waarna er nog vele volgden. De meest recente is die van 2004, toen de Hervormde Kerk samenging met de Gereformeerde Kerken en de Lutherse Kerk. Het behoudende deel van de protestanten ging toen verder als de Hersteld Hervormde Kerk.

De aanleidingen voor kerkscheuringen waren en zijn zeer divers: het kan gaan om de uitleg van een bijbelpassage, om de specifieke inzichten van een ambtsdrager, over de vrouw in het kerkelijk ambt of over de opvattingen van een gezaghebbend theoloog.

De Wit maakt een tour d’horizon langs de meest invloedrijke en geruchtmakende kerkscheuringen. Onze kerkgeschiedenis is een bonte verzameling van religieuze conflicten en van dat kleurrijke verleden hoopt hij u tijdens de sessies een beeld te geven.

Let op de lezing wordt tweemaal gegeven om 15.30 – 17.00 uur en 20.00 – 21.30 uur.

Bron afbeelding: Kelly Sikkema via Unsplash