Kardinaal Willebrandslezing met Emile Schrijver

5 April 2018 in Lezing

De jaarlijkse Kardinaal Willebrandslezing georganiseerd door de Katholieke Raad van het Jodendom zal in 2018 gehouden worden door prof. dr. Emile Schrijver, algemeen directeur van het Joods Historisch Museum en bijzonder hoogleraar voor de geschiedenis van het Joodse boek aan de Universiteit van Amsterdam.

De titel is: Identiteit en tradities onder druk. Wat kunnen wij van Joden leren? Iedereen die lid is van een kerk of religie, iedereen die een bepaalde levensbeschouwing aanhangt, iedereen die betekenis toekent aan waarden of overtuigingen die voor haar of hem belangrijk zijn, staat voor de uitdaging de traditie waar zij of hij in staat door te geven aan een volgende generatie.

Tradities

Dat geldt zeker voor christenen en joden. Doorgeven van tradities is een essentieel thema voor beiden. Het voortbestaan van hun gemeenschappen staat of valt er zelfs mee. Maar precies hier wordt ook een diepe crisis ervaren. Tradities en identiteit van gemeenschappen staan zwaar onder druk. Het kan voor joden en christenen verhelderend zijn om inzicht te hebben in de manieren waarop men met deze vragen omgaat. Je begrijpt de ander beter, en kunt van elkaar leren.

De Kardinaal Willebrandslezing wordt gehouden door prof. dr. Emile Schrijver. Hij gaat in op de vraag wat voor de verschillende groeperingen binnen het jodendom in Nederland zó wezenlijk is dat zij dit aan komende generaties beslist willen doorgeven. Hij staat ook stil bij hoe zij dat doen.

Prof. dr. Dineke Houtman, hoogleraar Judaica aan de Protestantse Theologische Universiteit, en dr. Bill Banning, docent godsdienst en levensbeschouwing op het d’Outremontcollege te Drunen, reageren op de lezing door middel van een kort coreferaat en gaan na wat christenen van deze joodse benadering kunnen leren.

Bron afbeelding: Emile Schrijver, fotograaf: Monique Kooijmans