Joodse mystiek als gids in het dagelijkse leven

2 June 2019 in Lezing

Het Jodendom heeft een rijke mystieke traditie, bekend als merkava- of hechalotmystiek, en als kabbalah. Het doel van beoefening daarvan is niet te ontsnappen aan deze wereld, maar dit aardse leven te leiden met meer bewustzijn.

Het doel daarvan is het helen van de wereld en het helen van de eigen ziel. Echter, mystiek werd niet altijd breed beoefend. Ooit was het een esoterische praktijk voor de geleerde elite. De Haskala, de Joodse Verlichting, die opkwam einde 18e eeuw, beoogde een rationeel Jodendom, en wantrouwde mystieke praktijken. In de huidige tijd staat Joodse mystiek weer volop in de belangstelling.

Hoe kunnen wij moderne mensen profiteren van deze oude wijsheid en praktijken, zonder in bijgeloof te vervallen? Rabbijn Hannah Nathans neemt ons mee op verkenning.

Rabbijn Hannah Nathans leidt HaMakor, Centrum voor Joodse Spiritualiteit, en is rabbijn van de Open Joodse gemeente Kal Yisrael in Delft. www.hamakor.nl

Bron afbeelding: Tanner Mardis via Unsplash