Johannes Hoornbeeck over de bekering van de heidenen

1 March 2019 in Boekpresentatie

Bij Brill is recent een Engelse vertaling met annotatie en commentaar verschenen van Johannes Hoornbeeck, De conversione Indorum et gentilium (1669), door Ineke Loots en Joke Spaans.

Hoornbeeck zoekt in dit boek naar een stevige basis waarop gereformeerde predikanten, schoolmeesters en ziekentroosters de heidenen zouden kunnen bekeren. Hij analyseert daartoe de katholieke zendingsinitiatieven van zijn tijd, maar heeft vooral ook oog voor de verschillende culturen en religies van heidenen overzee. Met een beroep op de klassieke literatuur en patristiek en vanuit de uitgangspunten van de natuurlijke theologie en de gereformeerde dogmatiek doet hij een aantal aanbevelingen voor de praktijk. De tekst raakt zo aan de uiteenlopende onderzoeksinteresses zowel van ‘global history’ als moderne wetenschapsgeschiedenis, theologiegeschiedenis en religiegeschiedenis.

Het boek wordt op 1 maart 2019 gepresenteerd, in Utrecht, Sweelinckzaal, Drift 21, 15.30 -17.30 uur met korte voordrachten van Jos Gommans (Universiteit Leiden, global history), Martha Frederiks (Universiteit Utrecht, religiewetenschap), Henk van den Belt (Vrije Universiteit, systematische theologie) en de auteurs. Aansluitend receptie. Toegang is vrij, maar in verband met catering graag aanmelden voor 24 februari: johannes.hoornbeeck@gmail.com

Meer informatie? Klik hier.