Jij in de kinderrij

21 February 2019 in Cursus

In deze cursus gaat het over de relatie tussen geboorteposities en persoonlijkheidskenmerken van mensen. De plaats en de positie die we van huis uit innemen, geeft ons een heel eigen levensgevoel en heeft een zinvolle bedoeling. Ieders plaats in de kinderrij is van grote invloed op zowel het fundament van sociale- en gedragspatronen als op onze spirituele ontwikkeling waarop ons verdere leven is gebaseerd.

Welke basispatronen en specifieke kenmerken en eigenschappen krijgen we z0 van huis uit min of meer als vanzelf in handen? En waarom heeft de één zo’n totaal andere start in het leven dan de ander? Het vraagt soms jaren van bewustwording voordat iemand voor zichzelf helder krijgt waarom zijn leven in dát specifieke gezin is begonnen.

Ook voor opvoeders kan het van grote waarde en betekenis zijn zo meer inzicht in kinderen te verwerven. In deze cursus van vijf avonden worden inzichten aangereikt over alle geboorteposities en bijpassende persoonlijkheidskenmerken. Het thema zal zo persoonlijk mogelijk worden toegespitst en het doel is om als groep interactief van en met elkaar  te leren.

Cursusdata:   21, 28 februari, 14, 21 maart, 4 april 2019. U kunt zich via het opgaveformulier opgeven voor deze cursus.

Bron afbeelding: Jon Flobrant via Unsplash