Je vrienden kies je zelf, je familie krijg je erbij – Bart Wallet

14 February 2019 in Filosofisch café

We leven niet alleen. We hebben allemaal mensen om ons heen waartoe we ons – op de een of andere manier – verhouden. De familie is het meest intiem; het is de bloedband of het partnerschap dat ons samenbindt. We hebben met hen samen te leven en als het goed is voelen we ons voor elkaar verantwoordelijk.

De bekende netwerkcirkel van Lensink is de uitwaaierende cirkel waarbij de persoonlijke relaties naar belangrijkheid in cirkels geplaatst worden. De ‘Ik’ staat dan natuurlijk in het centrum. De kleinste cirkel is de familie, of de intimi, vervolgens komen de vrienden, de bekenden en dan de diensten. De buren worden niet vermeld, die kunnen zowel onder vrienden als kennissen vallen; hoewel we van ‘de rijdende rechter’ weten dat ze ook tot de categorie “vijanden” kunnen behoren.

Familie

We helpen als er een beroep op ons wordt gedaan en vragen om hulp als we dat nodig hebben. We hebben heel veel voor onze partner, onze ouders, kinderen en kleinkinderen over. Vrienden zijn er om mee van gedachten te kunnen wisselen, om het gezellig met elkaar te hebben en om elkaar te helpen, als een bijna-vanzelfsprekendheid.

Kennissen hebben we omdat er door ons werk of onze sociale contacten vrijblijvende relaties ontstaan, waarin meestal algemeenheden worden uitgewisseld of waarvan je gebruik kunt maken in bepaalde functies. En je buren? Tja, daartoe ben je veroordeeld of je hebt het ermee getroffen.

Gespreksvragen:
1. Waarom wordt een ruzie in de familie bijna altijd als heftig of emotioneel ervaren?
2a. Wat is (h)echte vriendschap? 2b. Tegenwoordig is er sprake van het “ontvrienden” van internetvriendschappen; welke waarde kun je hechten aan internetvriendschappen?
3. Is het hebben van vrienden en kennissen een voorwaarde voor een gelukkig leven?
4. Is het je nuttig maken voor de samenleving een uitvloeisel van het deel uitmaken van een samenleving, een sociaal systeem?

Bart Wallet studeerde theologie. Tijdens zijn studie merkte hij dat hij een grote belangstelling kreeg voor de filosofie. Met name de existentiefilosofen hebben zijn interesse. Belangrijke denkers zoals Soren Kierkegaard, Jean-Paul Sartre, Friedriech Nietsche, Hannah Arend en Roger Scruton. Ook de klassieken bevallen hem erg goed: Plato, Socrates en Aristoteles.

Meer weten? Mail naar: secr.vvvkampen.nop@gmail.com.

Bron afbeelding: Dario Valenzuela via Unsplash

Gerelateerde evenementen


Moderne levenskunsten – Dick Kleinlugtenbelt

10 October 2019

Dit is een wederkerend evenement

Dick Kleinlugtenbelt publiceerde vorig jaar Moderne Levenskunsten 3 - De...