Inleiding in de Joodse mystiek

25 January 2019 in Cursus

Kabbala is joodse mystiek die gebaseerd is op de Zohar, een geschrift uit de Middeleeuwen. Deze mystieke stroming uit het jodendom zou teruggaan tot bijbelse tijden, waarin ze is beïnvloed door platonisme.

Het bijzondere van kabbala is dat het, net als alle joodse religie, heel aards is. Het gaat om ‘het heiligen van het leven’. Lange tijd was kabbala een geheime leer. Rabbijnen mochten de kabbalistische boeken pas bestuderen als ze veertig jaar oud waren.

Joodse mystiek

In het spoor van zijn vader Rav Berg maakt Yehuda Berg deze esoterische wijsheid toegankelijk voor moderne lezers. In deze gesprekskring wordt het boek ‘De kracht van kabbala’ gelezen. Karl van Klaveren, die het vertaalde, zal de kring leiden.

Tijdens de kring worden ook fragmenten uit de bloemlezing ‘De Zohar van Gershom Sholem’ gelezen. Sholem is een groot kenner van de joodse mystiek en heeft op overtuigende wijze de betekenis daarvan laten zien.

Let op locatie is bij Wijnie Krabman thuis, Hoge Prins Willemstraat 166.

Bron afbeelding: Lawrie Cate via Flickr.com