High tea: veranderend besef vrijheid en verdraagzaamheid

9 January 2018 in Gesprek

Verdraagzaamheid was altijd geënt op het beginsel van naastenliefde, een christelijk beginsel. Anno nu is vaak de Bijbel en het christendom als basis en toets weggevallen. Op welke manier zijn wij ons nu bewust van verdraagzaamheid. Een gangbare definitie luidt: “Het eigen standpunt hooghouden zonder dat van een ander te onderdrukken”.

Hoe verhoudt zich deze definitie tot de inspanningen van de overheid om het geweten van mensen die radicaliseren of geradicaliseerd zijn te beïnvloeden met als doen hen te de-radicaliseren? Hoe ver mag je daarin gaan? En wat is vrijheid van geweten?

“Niemand doet uit zelfbehoud iets voor een ander” aldus Spinoza in zijn geschrift Ethica.

Heine Siebrand leidt je door het veranderend besef van vrijheid en verdraagzaamheid tijdens een luchtige high tea bijeenkomst in de Geertekerk in Utrecht.

De High Tea’s zijn luchtige bijeenkomsten rond een filosofische, literaire of spirituele tekst. Je hoeft er niets voor voor te bereiden. Met na afloop het plezierige besef dat je polsstok langer is dan je eerder had gedacht. De setting? Een filosofisch café: je mag altijd komen of een enkele keer aanschuiven. Gewoon om te ontmoeten, te luisteren, een vraag te stellen of mee te discussiëren. Om beurten zorgen de deelnemers voor de aankleding van deze high tea met al dan niet zelfgemaakte culinaire lekkernijen.

Foto: Peter Albrektsen @Freeimages