Cursus: Het zoeken van de weg

8 November 2017 in Cursus

Het geestelijk leven van de mens voltrekt zich als een weg vol ervaringen, aarzelingen, leermomenten en ontdekkingen. In deze collegereeks gaat het om het vergroten van kennis en inzicht om ervaringen op de geestelijke weg en verwoordingen daarvan te herkennen, te analyseren en evalueren.

Dit thema wordt in de colleges verkend en belicht vanuit twee invalshoeken: mystieke tekstlezing en thematiekcollege. Bij de mystieke tekstlezing leest u uit de Belijdenissen van Augustinus. Augustinus beschrijft hoe het zoeken naar God reeds enige kennis van God veronderstelt. God richt zijn zoeken, zoals een kompasnaald reeds op het noorden is gericht. Hij zoekt God in zichzelf, in zijn geheugen, omdat God hem ooit heeft aangeraakt. Maar tegelijk weet hij ook dat zijn geheugen God niet kan bevatten. Eerder is het omgekeerd: hij is in God. Deze voortdurende omkering is kenmerkend voor het denken, voelen en tasten van Augustinus. Deze omkering voedt zijn verlangen. Al zijn zintuigen staan hartstochtelijke uit naar God.

In het thematiekcollege verkent u geestelijke begeleiding in de katholieke traditie. Centraal daarbij staan de Geestelijke Oefeningen van Ignatius die als een methodische uitwerking van de intuïties van de Moderne Devotie begrepen kunnen worden. Als een tweede model in de katholieke traditie wordt gekeken naar  de Karmelitaanse traditie.

Data zijn 8, 15, en 22 november, 6, 13 en 20 december 2017. Woensdagochtend 10.00 – 11.00 uur en 11.15 – 12.30 uur. Indien u de collegereeks wilt uitbreiden met twee werkstukken en een certificaat bedragen de kosten € 450,-. Graag aanmelden via het aanmeldingsformulier

Bron afbeelding: Robin Benad via Unsplash