Het wisselende gezicht van Maria – Marianne Richert

15 January 2020 in Lezing

Kunst is de spiegel van de samenleving. Het beeld van Maria in de kunst kan ons iets zeggen over hoe er in de loop van de tijd, in onze maatschappij en binnen de kerk, tegen de vrouw werd aangekeken.

Hoe zouden wij Maria nu in beeld willen brengen, welke aspecten van haar verering zouden wij willen benadrukken en wat zegt dat over onze maatschappij en over onszelf? Hier gaat Marianne Richert op in tijdens deze uiteenzetting over het beeld van Maria in heden en verleden. Er is volop ruimte voor vragen.

Bron afbeelding: DDP via Unsplash