Het paradijs, de dood en het kind: het leven in teksten

25 juli 2018 in Cursus

De waarde van woorden is in onze tijd om allerlei redenen en door allerlei oorzaken in het geding. Ze moeten steeds vaker plaats maken voor beelden, klanken en gebaren. Dat blijkt in het bijzonder bij elementaire levensfeiten, zoals die van geboren worden, sterven, hoop en liefde.

Profeten en dichters hebben gemeenschappelijk dat ze de waarde van woorden hoog houden. Ze houden ervan om onbekend terrein te betreden en naar nieuwe woorden op zoek te gaan. Geen wonder dat de bijbel zoveel dichterlijke taal bevat en dat dichters vaak van religieuze taal gebruik maken.

Gedichten

In vier bijeenkomsten onder leiding van Johan Goud lezen en bespreken de deelnemers een reeks gedichten over uiteenlopende thema’s – die gemeenschappelijk hebben dat ze zo subtiel zijn dat onze gewone taal er vaak aan voorbijgaat. Dichters weten er dichterbij te komen.

Op de eerste bijeenkomst gaat het over het thema van het paradijs en van de tuin; op de tweede bijeenkomst over de dood: soms een vriend, soms een vijand; op de derde bijeenkomst over het kind, dat kwetsbaar is en de toekomst bij ons brengt.  Met aandacht voor het werk van vele dichters: Van Deel, Kopland, Otten, Vasalis, Marjoleine de Vos, en anderen. En daarnaast komen onvermijdelijk ook de profeten en de filosofen aan het woord.

Er zijn fotokopieën van de teksten beschikbaar.  Iedereen is hartelijk welkom! Opgave: bij het bureau van de Remonstrantse kerk: remondenhaag@hetnet.nl of Johan Goud jgoud01@kpnmail.nl

Bron afbeelding: Jill Wellington via Pixabay