Het numineuze – Tjeu van den Berk

1 March 2020 in Lezing

“Ieder van ons heeft wel eens een mysterieuze ervaring gehad, die de wereld als het ware even voor ons stilzette en een innerlijk verlangen in ons wekte.”

Tjeu van den Berk vertelt tijdens deze lezing over zijn boek Het Numineuze, wat er gebeurt als het ons overkomt; hij geeft voorbeelden die hij aantrof bij schrijvers als Bomans, Mulisch, Otten, Virginia Woolf, Coetzee, Van Ruysbeek, Soyinka en Pavese.

Het zijn ervaringen die de droomwereld van het kind raken, alsmede de verbeeldingswereld van de volwassene, ervaringen die de grens tussen de zichtbare wereld en het alomvattende waar wij deel van uitmaken voor een moment uitwissen, die het bestaansmysterie verhelderen en onzegbaar geluk behelzen. De term ‘het numineuze’ werd geijkt door Rudolf Otto en door Jung overgenomen. Van den Berk gaat breed in op Jungs visie op het onbewuste en verwerkt praktisch wat Otto theoretisch uiteenzette.

Dr. Tjeu van den Berk werkte aan de Katholieke Universiteiten te Amsterdam en Utrecht. Eerder verschenen Die Zauberflöte (5e druk), Mystagogie (5e druk), Het mysterie van de hersenstam (5e druk), Het Numineuze (2e druk), Op de bodem van de ziel, Eigenzinnig kunstzinnig en In de ban van Jung.

Bron afbeelding: Greg Rakozy via Unsplash