Het debat over de al of niet vrije wil door de eeuwen heen

20 June 2019 in Studiedag

Alweer een aantal jaren geleden werd in Nederland een debat over ‘de al of niet bestaande vrije wil’ gevoerd naar aanleiding van publicaties van neurowetenschappers als Dick Swaab en Victor Lamme. Het theologische en filosofische debat over de vrije wil is echter al eeuwenoud. Op deze themadag bekijken we dit debat vanaf het begin.

Op deze studiedag nemen we kennis van enkele meer en minder bekende filosofen en theologen uit vroegere tijden die niet allen een thema maakten van de vrije wil, maar ook tegenover elkaar stonden. Augustinus (354-430) ‘ontdekt’ de vrije wil en maakt er een belangrijk theologisch thema van, waarbij hij lijnrecht tegenover zijn tijdgenoot Pelagius staat. Duizend jaar later herhaalt hetzelfde debat zich tussen Erasmus (1469-1536) en Luther (1483-1546). En in de Hollandse republiek in de zeventiende eeuw staan de remonstranten (met Arminius) tegenover de streng calvinistische contraremonstranten met Gomarus.

Daarna verschuift het debat van een theologisch naar een filosofisch debat, met onder andere Descartes versus Spinoza, Kant versus Schopenhauer, en Marx en Freud versus Sartre. Tot slot wordt de vraag gesteld of het debat nu definitief uit de filosofie kan verdwijnen, omdat de wetenschappers het debat niet alleen hebben overgenomen, maar het ook hebben beslecht, zoals Victor Lamme beweert.

Meer weten? Klik hier.