Het Colloquium Levensfilosofie: Rouw en Verdriet

22 June 2019 in

Rouw en verdriet voeren ons naar de existentiële dimensie van ons leven. Het betekent lijden, een confrontatie met angst, wanhoop, schuld, transformatie en vragen rondom transcendentie. Het betekent ook heroriëntatie op de eigen levenshouding en het vinden van een nieuw evenwicht. Een verkenning in de vorm van drie lezingen en een theatervoorstelling.

PROGRAMMA: 

10.30 Inloop
11.00 Opening – Barbara Zwaan
11:15 De logica van het verdriet. Over verdriet als biografisch kompas – Ben Schomakers

Verdriet is een intens proces, waarbij we ons vooral met onszelf bezig houden: wij zijn iets kwijt, iets buiten ons, iets in ons, en zonder dat laatste kunnen we niet verder. Op zoek naar een andere vorm ondernemen we een pijnlijk zelfonderzoek, waarin o.a. tekort en schuld een rol spelen, maar waarin we ook beseffen wie we (willen) zijn. Rouw is een van de gelaatsuitdrukkingen van verdriet.

Dr. Ben Schomakers geeft in centrum Antwerpen les aan de meest multiculturele school ter wereld, werkt aan een Engelse monografie over Aristoteles, en publiceerde veelzijdig over Griekse filosofie, antropologie en psychologie. Zijn Het begin van de melancholie is genomineerd voor de Socratesbeker 2019.

12:15 De opdracht van durchschmerzung – Ria van de Brandt

De gedichten die de Joods-Duitse dichteres Nelly Sachs (1891-1970) vanaf 1943 schreef, zijn gedichten van intens diepe rouw om het vermoorde Joodse volk. Sachs lijkt in haar gedichten op te roepen tot de levensopdracht van aanhoudend lijden. Alleen een aanhoudend rouwen,Durchschmerzung, zou het ‘pijngebergte’ kunnen doorstaan en mogelijke nieuwe krachten kunnen losmaken.

Dr. Ria van den Brandt (Radboud Universiteit – Faculteit der Filosofie, Theologie en Religie- wetenschappen, Nijmegen), filosoof en supervisor, doet onderzoek naar levensbeschouwelijke vocabulaires in teksten en getuigenissen uit de 20e eeuw.

13.15 Lunchpauze
14.15 Buitengewone ervaringen bij rouw – Hans Gerding

In verdriet, dromen en verschijningen kunnen nabestaanden de aanwezigheid van hun overleden dierbaren ervaren. Ook kunnen nabestaanden in een transformatieproces terecht komen, wat in existentiële zin confronterend kan zijn. Aan de hand van Immanuel Kant, Carl Jung en wetenschappelijk onderzoek proberen we licht te werpen op deze ervaringen, dit transformatie- proces, op vragen over een transcendente werkelijkheid, en op implicaties voor rouwtherapie.

Prof. em. dr. Hans Gerding (Universiteit Leiden – Instituut voor Wijsbegeerte, en Parapsychologisch Instituut, Utrecht) doet filosofisch en wetenschappelijk onderzoek op het gebied van buitengewone ervaringen.

15.15 Pauze
16.00 Theater: De vrouw die alles had – Odette de Theije

In De vrouw die alles had geeft kinder- en jeugdpsychiater en actrice Odette de Theije haar eigen verlieservaringen vorm. Aanleiding is de plotselinge dood van haar man, vier jaar geleden. In de voorstelling verbindt De vrouw herinneringen met spullen, vanuit het verlangen om alles en iedereen bij elkaar te houden.
De vrouw die alles had is een pleidooi om mensen niet alleen te beoordelen op hun gedrag, maar om ieders eigen, unieke manier van rouwen te erkennen.
Want rouw is de achterkant van liefde.

17.00 Einde en napraten in de foyer

Het Colloquium Levensfilosofie is een academisch platform voor vraagstukken van ethische, existentiële en spirituele aard die spelen in onze cultuur en samenleving. prof. em. dr. Hans Gerding, dr. Rozemund Uljée, dr. Gerard Visser, drs. Barbara Zwaan

Inschrijven door:
1. email (uw naam + aantal pers.) hans@hansgerding.nl
2. maak het verschuldigde bedrag over naar banknr. NL04 INGB 0003 8833 43 o.v.v. uw naam / Rouw en Verdriet

Bron: Nik Shuliahin via Unsplash