Giorgio Agamben

27 September 2019 in Leesgroep

Het doel van deze leesgroep is het samen lezen en bestuderen van een primaire filosofische tekst, met de bedoeling de traditie van de filosofie zo tot leven te brengen. Het werk van filosofen gaat pas echt leven wanneer je er zelf actief mee aan de slag gaat en er samen met anderen over in gesprek kunt gaan. Dit semester zal het werk van de hedendaagse Italiaanse filosoof Giorgio Agamben centraal staan en dan meer in het bijzonder zijn essay Avontuur.

Ongetwijfeld geldt de Italiaanse filosoof Giorgio Agamben als een van de belangrijkste en bovenal veelzijdigste denkers van onze tijd, niet in de laatste plaats door de publicatie van zijn politiek-filosofische cyclus Homo sacer, die veel stof heeft doen opwaaien. Om evenwel recht te doen aan de veelzijdigheid van Agambens werk hebben we ervoor gekozen om voorbij te gaan aan dit bekende werk en ons te richten op een relatief korte tekst met als titel Avontuur. Deze titel dekt in zoverre al de lading dat het lezen van een tekst van Agamben op zichzelf al een avontuur is en vraagt om de bereidheid tot het aangaan van een avontuur.

Verwacht geen zorgvuldig opgebouwd logisch vertoog, maar onderga de onderdompeling in het overvolle bad van de Europese intellectuele geschiedenis! Spring met Agamben mee van Goethe naar de middeleeuwse ridderliteratuur en van Dante naar Hegel, Simmel en Heidegger! Juist in deze onderdompeling in en sprong door de intellectuele geschiedenis van het Westen geeft het avontuur op avontuurlijke wijze iets van zijn geheim prijs.

Zo zal duidelijk worden dat een avontuur onlosmakelijk verbonden is met zijn eigen vertaling en dus altijd al taal moet zijn, evenzo laat Agamben zien dat in het avontuur uiteindelijk niets minder op het spel staat dan onze eigen menswording. Essentieel is ook dat het avontuur (Tyche) ons de maskers of de gezichten van Daimon, Eros, Anankè (noodzaak) en Elpis (hoop) voorhoudt en dat we als mens juist met hen in het reine moeten zien te komen, zoals Goethe al laat zien in zijn Urworte.

Data: vrijdag 27 september, 25 oktober, 15 november, 6 december. Meer info, klik hier.

Bron afbeelding: thierry ehrmann via Flickr.com / (cc by 2.0)