Geloven met Charles Taylor – Iemke Epema

12 November 2018 in Lezing

Charles Taylor is een van de meest invloedrijke hedendaagse filosofen. Als geen ander heeft hij zich bezig gehouden met de secularisatie en het fenomeen dat we het ‘Zelf’ noemen (waar hebben we het eigenlijk over als we over ‘jezelf zijn’ spreken?).

Zijn vraag daarbij is of en hoe tegen deze achtergrond geloven in een postmoderne samenleving een realistische optie is. In 2018/2019 volgen wij hem en enkele anderen ‘spoorzoekers’ om wellicht te ontdekken dat een gelovige levens-houding niet alleen mogelijk is maar een mens verrijkt en dicht bij de essentie van het bestaan kan brengen.

Dr. Iemke Epema is in 2018 gepromoveerd op het werk van Taylor en heeft het daarbij ook in relatie gebracht met het denken van Erik Borgman e.a.

Bron afbeelding: Oosterkerk Zwolle